Management games kunnen, in weerwil van de naam, door iedereen worden uitgevoerd. Deze business games of bedrijfssimulaties zijn breed opgezette groepsactiviteiten die de verschillen in gedrag op het gebied van onder meer samenwerken, leiderschap, communicatie blootleggen en bespreekbaar maken.

Management games zijn bij uitstek geschikt voor grotere groepen en vragen net even wat meer van de deelnemers op het gebied van samenwerking, inventiviteit, doorzettingsvermogen, inleving in de ander, oog voor het collectief belang enzovoorts. De opdrachten zijn divers en uitdagend. Een klant omschreef een van onze games eens als ‘Wie is de mol, maar dan zonder mol’.

Mogelijke werkvormen

Populaire werkvormen