Management games kunnen, in weerwil van de naam, door iedereen worden uitgevoerd. Deze businessgames of bedrijfssimulaties zijn breed opgezette groepsactiviteiten die het gedrag op het gebied van onder meer samenwerken, leiderschap, communicatie, etcetera blootleggen en collectief bespreekbaar maken.

Onze management games zijn bij uitstek geschikt voor grotere groepen die op het kruispunt van leuk & leerzaam aan de slag willen. Ze vragen net even wat meer dan alleen deelname van de deelnemers. Er zijn programma’s op het gebied van samenwerking, inventiviteit, doorzettingsvermogen, coöperatie versus competitie, oog voor het collectief belang, verandering, enzovoorts. De opdrachten zijn divers en uitdagend en bedoeld om de impliciete processen in een groep eens wat expliciet te maken. Een klant omschreef een van onze games eens als ‘Wie is de mol, maar dan zonder mol. Of waren we nu onze eigen mol?’.

Mogelijke werkvormen

Outing Holland

Bij Outing Holland leer je door te doen! Wij geloven erin dat ervaring leert. Dat wil zeggen dat het‚ letterlijk en figuurlijk‚ in beweging brengen van mensen een effectieve manier is om te leren.

We ondersteunen opdrachtgevers bij de ontwikkeling en uitvoering van leer- en ontwikkeltrajecten met behulp van diverse ervaringsgerichte, actieve werkvormen, managementgames en outdooroefeningen.

Populaire werkvormen