Hoe werkt het?

Een enkele keer vragen opdrachtgevers en deelnemers het nog wel eens: ‘Leuk hoor, die palen, touwen, drones, Lego of GPS-en. Maar, wat heeft dat met ons werk te maken?’ De werking daarvan leggen we graag nog even uit, hoewel deze vraag als het goed is al in het voortraject aan de orde is gekomen.

We schetsen eerst vier aspecten aan de werksituatie van iedere deelnemer. We doen dit aan de hand van wat wij ‘het vierkantje’ zijn gaan noemen:

Outdoor kwadrant

Met dit modelletje laten we zien dat op drie aspecten (wat je taak is, met wie je die taak moet volbrengen en waarmee je dat moet doen) niet zo veel directe invloed uit te oefenen is. Je kunt wel proberen andere taken, ander gereedschap of andere collega’s te krijgen, maar deze zaken liggen grotendeels vast in bijna elke organisatie.

Bij onze actieve werkvormen wijken de context en de taak inhoudelijk af, zijn de middelen waarmee je moet werken ook anders en kunnen zelfs de mensen in sommige gevallen anderen zijn dan je directe collega’s op je werk. Wat dan interessant wordt, is de proceskant. Dit gaat over ‘het hoe’! De wijze waarop de onderlinge interactie wordt ingevuld. Hier ligt de mogelijkheid om direct invloed uit te oefenen. Om zaken anders of (nog) beter te doen.

Juist door de andere drie aspecten variabel te maken, wordt het eigen gedrag tijdens de interactie zichtbaar en voelbaar. Want daarin zit de directe invloed die iedereen over zijn of haar eigen functioneren heeft. Daarom is een centrale vraag bij de nabespreking van elke opdracht;

Hóe zijn jullie, met de (beperkte) middelen die voorhanden waren, omgegaan met de opgedragen taak?

In de reflectie achteraf ontstaat verdieping en inzicht doordat de trainer het ‘hoe’ van de groep en individu aan de orde stelt. Door trage vragen te stellen wordt duidelijk waarom professionals doen zoals ze doen in de praktijk. Dan kan ook besproken worden of de huidige manier van werken naar ieders tevredenheid plaatsvindt.

Kortom, of je nou poffertjes bakt, haven uitbaggert, een gemeente bestuurt , it-processen agile inricht of met drones een gezamenlijke fictieve tender binnenhaalt tijdens een managementgame…, het maakt niet zoveel uit. Als je deelnemers maar helpt om verdiepend inzicht te geven in hun eigen gedrag en dat van anderen.

Meer theorie hierover? Lees het Spiegelmodel >>

Outing Holland

Bij Outing Holland leer je door te doen! Wij geloven erin dat ervaring leert. Dat wil zeggen dat het‚ letterlijk en figuurlijk‚ in beweging brengen van mensen een effectieve manier is om te leren.

We ondersteunen opdrachtgevers bij de ontwikkeling en uitvoering van leer- en ontwikkeltrajecten met behulp van diverse ervaringsgerichte, actieve werkvormen, managementgames en outdooroefeningen.

Outing Holland scoort een 9,4 uit 10 op basis van 14 beoordelingen
Populaire werkvormen