Hoe werkt het eigenlijk?

Soms vragen opdrachtgevers of deelnemers in het voortraject nog wel eens: ‘Leuk hoor, die palen, touwen, drones, Lego of GPS-en…, maar, wat heeft dat met ons werk te maken?’ De werking daarvan leggen we hier graag nog even uit met behulp van wat wij ‘het vierkantje’ zijn gaan noemen.Outdoor kwadrant

In het blauwe vierkant herken je de vier elementen waar medewerkers in hun werk dagelijks mee te maken krijgen (Wat, Wie, Waarmee & Hoe?). Op drie aspecten (wat je taak is, met wie je die taak moet volbrengen en waarmee je dat moet doen?) is de directe(!) invloed in zekere zin beperkt. Je kunt wel proberen andere taken, ander systemen of andere collega’s te krijgen, maar deze zaken liggen vaak grotendeels vast in veel organisaties.

Bij onze actieve werkvormen wijken de context en de taak inhoudelijk af, zijn de middelen waarmee je moet werken anders en kunnen zelfs de mensen in sommige gevallen anderen zijn dan je directe collega’s op je werk. Wat dan interessant wordt, is de proceskant. Dit gaat over ‘het hoe’! De wijze waarop de onderlinge interactie wordt ingevuld. Hier ligt de mogelijkheid om direct invloed uit te oefenen. Om zaken anders of (nog) beter te doen. Dat gaat dus over gedrag. Individueel en collectief.

Juist door ‘wat, wie en waarmee’ variabel te maken, wordt het eigen gedrag tijdens de interactie zichtbaar en voelbaar. Want de hoe-kant, gaat over de directe invloed die iedereen over zijn of haar eigen functioneren heeft. Daarom is een centrale vraag bij de nabespreking van elke opdracht vaak;

Hóe zijn jullie, met de (beperkte) middelen die voorhanden waren, omgegaan met de opgedragen taak?

In de reflectie op het eigen handelen ontstaat verdieping en inzicht doordat de trainer het ‘hoe’ van de groep en het individu aan de orde stelt. Door spannende vragen te stellen wordt duidelijk waarom professionals doen zoals ze doen in de praktijk. Dan kan ook besproken worden of de huidige manier van werken naar ieders tevredenheid plaatsvindt.

Kortom, of je nu poffertjes bakt, havens uitbaggert, een gemeente bestuurt, it-processen agile inricht of met drones een gezamenlijke fictieve tender binnenhaalt tijdens een managementgame…, het maakt niet zoveel uit. Als je deelnemers maar helpt om met herkenbare actieve werkvormen verdiepend inzicht te geven in hun eigen gedrag en dat van anderen.

Op zoek naar meer verdieping? Lees ook over ons ‘spiegelmodel‘ of over onze 10 fundamenten.

Outing Holland

Bij Outing Holland leer je door te doen! We geloven er in dat ervaring leert. Dat het letterlijk en figuurlijk in bewering brengen van mensen een effectieve manier is om te leren. We helpen organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van leer- en ontwikkeltrajecten door gebruik te maken van diverse actieve werkvormen, management games en outdoor oefeningen.

Outing Holland scoort een 9,3 uit 10 op basis van 17 beoordelingen
Verbinden tijdens corona