Hoe werkt het?

Een enkele keer vragen opdrachtgevers en deelnemers het nog wel eens: ‘Leuk hoor, die palen, touwen en autobanden. Wat heeft dat met ons werk te maken?’ De werking daarvan leggen we graag nog even uit, hoewel deze vraag als het goed is al in het voortraject aan de orde is gekomen.

We schetsen eerst vier aspecten aan de werksituatie van iedere deelnemer. We doen dit aan de hand van het ‘vierkantje’:

Outdoor kwadrant

Met dit model laten we zien dat op drie aspecten (wat  je taak is, met wie je die taak moet volbrengen en waarmee je dat moet doen) niet zo veel invloed uit te oefenen is. Je kunt wel proberen andere taken, ander gereedschap of andere collega’s te krijgen, maar deze zaken liggen grotendeels vast in de organisatie.

Bij onze actieve werkvormen wijken de omgeving en de taak inhoudelijk af, zijn de middelen waarmee je moet werken geheel anders en kunnen zelfs de mensen in sommige gevallen anderen zijn dan je directe collega’s op de werkvloer. Wat resteert is de proceskant, ofwel het ‘hoe’, omdat daar de meest directe verandering mogelijk is. Juist door de andere drie aspecten variabel te maken, komt het eigen gedrag bloot te liggen. Want daarin zit de directe invloed die iedereen over zijn eigen functioneren heeft. Daarom is de centrale vraag bij de nabespreking van elke opdracht:

Hóe zijn de deelnemers, met de beperkte middelen die voorhanden waren, omgegaan met de opgedragen taak?

In de reflectie ontstaat verdieping en inzicht doordat de trainer het ‘hoe’ van de groep en individu aan de orde stelt. Door vragen te stellen legt hij/zij bloot waarom mensen doen zoals ze doen. Dan kan ook besproken worden of de huidige manier van werken naar ieders tevredenheid plaatsvindt.

Kortom, of je nou poffertjes bakt, baggeraar bent, it-processen inricht of kaartjes in een bos zoekt tijdens een managementgame, dat maakt niet zoveel uit. Als het je maar inzicht geeft over je eigen gedrag. Daar gaat het om.

Meer theorie hierover? Lees het Spiegelmodel >>

Outing Holland

Bij Outing Holland leer je door te doen! Wij geloven erin dat ervaring leert. Dat wil zeggen dat het‚ letterlijk en figuurlijk‚ in beweging brengen van mensen een effectieve manier is om te leren.

We ondersteunen opdrachtgevers bij de ontwikkeling en uitvoering van leer- en ontwikkeltrajecten met behulp van diverse ervaringsgerichte, actieve werkvormen, managementgames en outdooroefeningen.

Populaire werkvormen