Boeken met theorieModellen en theorieën

Hoe actiegericht ook, ervaringsleren ofwel de inzet van actieve werkvormen wordt regelmatig ondersteund vanuit ‘de theorie’.

Vaak blijft die theorie tijdens onze programma’s impliciet. Als het de ontwikkeling van de deelnemers kan ondersteunen maken we uitstapjes naar verschillende theoretische modellen om inzichten nader te kunnen duiden.

Bij sommige deelnemers past het namelijk bij de leerstijl om naast het doen en ontdekken ook een meer theoretische onderbouwing aan te brengen. We kijken hierbij altijd goed naar dat wat ‘nodig is’.

Modellen en theorieën die we vaak gebruiken

Het Spiegelmodel van Outing Holland

Het Spiegelmodel

Ons spiegelmodel helpt trainers en deelnemers om te focussen op wat relevant is, namelijk hoe de deelnemers het ervan af hebben gebracht en hoe ze dat kunnen vertalen naar hun eigen werksituatie.

Model verdraaide organisaties

Verdraaide Organisaties

Het gedachtegoed van ‘Verdraaide organisaties’ biedt handvatten om de effectiviteit, de efficiency en het professionele plezier in organisaties enorm te verhogen door vanuit De Bedoeling te werken.

De teamrollen van Belbin

Teamrollen van Belbin

De teamrollen van Belbin bewijzen nog altijd hun kracht tijdens onze programma’s. Verschillende actieve werkvormen kunnen helpen om inzichtelijk te maken welke Teamrollen van Belbin binnen teams bestaan.

Managementtrechter van Filip van den Driessche

De Managementtrechter

De managementtrechter helpt leidinggevende te sturen op het ‘wat’ (doelen) in plaats van op het  ‘hoe’ (oplossingen).

Leercyclus van Kolb

Leercyclus van Kolb

Elke vorm van ervaringsleren – en dus elk van onze trainingen – heeft te maken met de leercyclus van David Kolb, waarin de vier belangrijkste leerfases zijn ondergebracht: ervaren, reflecteren, conceptualiseren en experimenteren.

Kwadrant Bolton & Bolton

Sociale stijlen van Bolton & Bolton

De sociale stijlen van Bolton & Bolton biedt teamleden eenvoudige taal en tools om de effectiviteit van de onderlinge interactie te begrijpen en blijvend te verbeteren.

DISC model

DISC model

DISC is een persoonlijkheidsmodel en biedt inzicht in eigen en andermans gedragsstijl, biedt handvatten om hierover met elkaar in gesprek te gaan en helpt effectiever samen te werken.

IPIG-model

IPIG-model

Het IPIG-model gaat over 4 communicatieniveaus en helpt te begrijpen waar het in de communicatie scheef loopt en hoe je de communicatie weer constructief kan laten verlopen.

En meer!

Benieuwd welke theorieën we nog meer gebruiken? 

Laten we bellen of mailen

Outing Holland

Bij Outing Holland leer je door te doen! We geloven er in dat ervaring leert. Dat het letterlijk en figuurlijk in bewering brengen van mensen een effectieve manier is om te leren. We helpen organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van leer- en ontwikkeltrajecten door gebruik te maken van diverse actieve werkvormen, management games en outdoor oefeningen.

Outing Holland scoort een 9,3 uit 10 op basis van 17 beoordelingen
Verbinden tijdens corona