Meer dan trainen

Het klinkt gek voor een trainingsbureau gespecialiseerd in ervaringsleren, maar daadwerkelijk actief trainen vormt slechts een onderdeel van ons werk. De meeste tijd gaat zitten in een gedegen voortraject, het passende programmaontwerp en een vitale borging. Tijdens een training zijn we vooral procesbegeleiders en meer dan de helft van de tijd met reflectie en transfer naar de dagelijkse werksituatie bezig. Lees hier onze werkwijze van ontwerp naar borging.

Programmaontwerp

Samen met de opdrachtgever bekijken we wat het beste antwoord is op de vraag. Dat betekent dat we realiseerbare ontwikkeldoelen formuleren en daar passende actieve werkvormen bij voorstellen. We sturen een gespecificeerde offerte, voorzien van beschrijvingen van de voorgestelde werkvormen en locaties.

Voortraject

Het voortraject verschilt van opdracht tot opdracht. Vaak helpen we met het opstellen van de juiste briefing voor de deelnemers ter voorbereiding op het programma. Het komt ook voor dat we de deelnemers vooraf zelf spreken. Wat we belangrijk vinden is dat deelnemers ‘mede-opdrachtgevers’ zijn van onze programma’s. Als er sprake is van individuele ontwikkeling- en persoonlijke leerdoelen dan spreken we alle deelnemers zelfs afzonderlijk. In veel gevallen ontvangen deelnemers ter voorbereiding een ‘trage vraag’. Daarnaast is er de mogelijkheid om gebruik te maken van onze teamtevredenheidstest TeamQ. Dit online meetinstrument maakt in korte tijd zichtbaar hoe het er met jouw team voor staat en is een mooi startpunt om met elkaar in gesprek te gaan.

Procesbegeleiding en reflectie

Team aan het nabespreken tijdens training

Bij onze trainingen draait bijna alles om de proceskant, ofwel het ‘hoe’. Hier leggen we uit hoe dat werkt. Na afloop van een opdracht of programma reflecteert de trainer samen met de deelnemers op de vooraf afgestemde thema’s. Zo snel mogelijk wordt afgestapt van het praten over de opdracht en wordt de transfer naar de dagelijkse werksituatie gemaakt. Met behulp van feedbackregels worden de deelnemers uitgenodigd om ook met elkaar te reflecteren het vertoonde gedrag. Opgedane inzichten en reflecties kan iedere deelnemer noteren in zijn persoonlijke logboek: De Ontdekking.

Na afloop

Een training staat nooit op zichzelf. Na afloop begint het werkelijke proces pas écht! In het natraject dient de nodige aandacht aan het vitaal houden van de ‘transfer of training’ besteed te worden. We hebben diverse testen en modellen voorhanden om de opbrengsten in kaart te brengen. Hiervoor kan een uitgebreid outtake gesprek plaatsvinden. Ook kan er gekozen worden voor coaching on the job of een borgingssessie. Belangrijk uitgangspunt is dat het eigenaarschap van de borging altijd bij de deelnemers zelf ligt. Dit om het wasstraat effect te voorkomen.

Evaluatie

Wij hechten veel waarde aan hoe klanten en leveranciers de samenwerking met ons ervaren. Daarom worden al onze programma’s uitgebreid geëvalueerd. We blikken met de opdrachtgever terug op de samenwerking, waarbij de centrale vraag is: in hoeverre heeft het programma de gewenste resultaten behaald en wat is de ‘bijvangst’ geweest? We stellen graag feedbackvragen die we zelf spannend vinden omdat we weten dat daarin onze grootste verbeteringen schuil gaan.

Outing Holland

Bij Outing Holland leer je door te doen! Wij geloven erin dat ervaring leert. Dat wil zeggen dat het‚ letterlijk en figuurlijk‚ in beweging brengen van mensen een effectieve manier is om te leren.

We ondersteunen opdrachtgevers bij de ontwikkeling en uitvoering van leer- en ontwikkeltrajecten met behulp van diverse ervaringsgerichte, actieve werkvormen, managementgames en outdooroefeningen.

Outing Holland scoort een 9,4 uit 10 op basis van 14 beoordelingen
Populaire werkvormen