Meer dan trainen

Het klinkt gek voor een trainingsbureau, maar daadwerkelijk trainen vormt slechts een klein onderdeel van ons werk. De meeste tijd gaat zitten in het programmaontwerp, het voortraject en de borging. Tijdens de training zijn we meer dan de helft van de tijd met reflectie en transfer naar de dagelijkse werksituatie bezig. Lees hier onze werkwijze van ontwerp naar evaluatie.

Programmaontwerp

Samen met de opdrachtgever bekijken we wat het beste antwoord is op de vraag. Dat betekent dat we realiseerbare ontwikkelingsdoelstellingen formuleren en daar passende actieve werkvormen bij voorstellen. We sturen een gespecificeerde offerte, voorzien van beschrijvingen van de voorgestelde werkvormen en locaties.

Voortraject

Het voortraject verschilt van opdracht tot opdracht. Soms helpen we met het opstellen van de juiste briefing voor de deelnemers, ter voorbereiding op het programma. Het komt ook voor dat we de deelnemers vooraf zelf spreken. Als er sprake is van individuele ontwikkeling- en leerdoelen spreken we alle deelnemers zelfs afzonderlijk. Dit komt bijvoorbeeld voor bij leiderschapsprogramma’s. In veel gevallen ontvangen deelnemers ter voorbereiding een ‘trage vraag’. Daarnaast is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de teamtevredenheidstest TeamQ. Dit online meetinstrument maakt in korte tijd zichtbaar hoe het er met jouw team voor staat en is een mooi startpunt om met elkaar in gesprek te gaan.

Procesbegeleiding en reflectie

Thomas als procesbegeleider aan het werk.Bij onze trainingen draait bijna alles om de proceskant, ofwel het ‘hoe’ (zie ook: Werking). Daarom laten we de praktische instructie vaak aan onze instructeurs over, zodat de trainer zich zo veel mogelijk kan concentreren op de deelnemers. Na afloop van een opdracht of programma reflecteert de trainer samen met de deelnemers op de vooraf afgestemde thema’s. Zo snel mogelijk wordt afgestapt van het praten over de opdracht en wordt de transfer naar de dagelijkse werksituatie gemaakt. Met behulp van onder andere de feedbackregels worden de deelnemers uitgenodigd om ook op elkaar te reflecteren. Reflecties kan iedere deelnemer noteren in zijn persoonlijke logboek: De Ontdekking.

Na de training

Een training staat nooit op zichzelf. Na afloop begint het werkelijke proces pas écht! In het natraject dient de nodige aandacht aan de ‘transfer of training’ besteed te worden. We hebben diverse testen en modellen voorhanden om de opbrengsten in kaart te brengen. Hiervoor kan een uitgebreid outtakegesprek plaatsvinden. Ook kan er gekozen worden voor coaching on the job of een borgingssessie.

Evaluatie

Wij hechten veel waarde aan hoe klanten en leveranciers de samenwerking met ons ervaren. Daarom worden al onze programma’s uitgebreid geëvalueerd. We blikken in een gesprek met de opdrachtgever terug op de samenwerking, waarbij de centrale vraag is: in hoeverre heeft het programma de gewenste resultaten behaald en wat is de ‘bijvangst’ geweest?

Outing Holland

Bij Outing Holland leer je door te doen! Wij geloven erin dat ervaring leert. Dat wil zeggen dat het‚ letterlijk en figuurlijk‚ in beweging brengen van mensen een effectieve manier is om te leren.

We ondersteunen opdrachtgevers bij de ontwikkeling en uitvoering van leer- en ontwikkeltrajecten met behulp van diverse ervaringsgerichte, actieve werkvormen, managementgames en outdooroefeningen.

Populaire werkvormen