Meer dan actief trainen

Het klinkt gek voor een trainingsbureau gespecialiseerd in ervaringsleren, maar daadwerkelijk actief trainen vormt slechts een onderdeel van ons werk. De meeste tijd gaat zitten in een zorgvuldig voortraject, een passende programmaontwerp en een vitale borging. Tijdens een training faciliteren we de actieve werkvormen en zijn we procesbegeleiders. Onze aandacht richt zich vooral op reflectie op het eigen handelen en de transfer naar de dagelijkse werksituatie van de deelnemers. 

Programmaontwerp

Samen met de opdrachtgever bekijken we wat het beste antwoord is op de problematiek en/ of de vraag. We formuleren realistische concrete doelen en ontwikkelen of kiezen daar passende actieve werkvormen bij. We sturen een gespecificeerde offerte, voorzien van beschrijvingen van de voorgestelde werkvormen en eventueel locaties.

Voortraject

Het voortraject verschilt van opdracht tot opdracht. Vaak helpen we met het opstellen van de juiste briefing voor de deelnemers ter voorbereiding op het programma. Het komt ook voor dat we de deelnemers vooraf zelf spreken. Wat we belangrijk vinden is ‘eigenaarschap’, dat deelnemers ‘mede-opdrachtgevers’ zijn van onze programma’s! In sommige gevallen ontvangen deelnemers ter voorbereiding een ‘trage vraag’. Om vast even ‘voor te denken’.

Procesbegeleiding en reflectie

Team aan het nabespreken tijdens training

Bij onze trainingen gaat het natuurlijk vooral om de ervaring. Die leert! Dat komt vooral door de focus en reflectie op de proceskant. Tijdens en na afloop van een opdracht reflecteert de trainer samen met de deelnemers op de relevante thema’s en andere waardevolle ervaringen. Vanuit de reflectie op de opdracht wordt de transfer naar de dagelijkse werksituatie gemaakt. Met behulp van feedbackregels worden deelnemers uitgenodigd om vooral met elkaar te reflecteren op het vertoonde gedrag en de parallellen die er zijn naar de dagelijkse praktijk. Opgedane inzichten en reflecties kan men noteren in een persoonlijk logboek: De Ontdekking.

Na afloop

Een training staat nooit op zichzelf. Na afloop begint het uiteraard échte werk pas! In het vervolg dient de nodige aandacht aan het vitaal houden van de ‘transfer of training’ besteed te worden. Dit om het wasstraat-effect te voorkomen. We hebben diverse testen en modellen voorhanden om de oogst in kaart te brengen. Ook kan er gekozen worden voor ‘coaching on the job’ of korte off- en online interventies. Belangrijk uitgangspunt is ook hier dat de verantwoordelijkheid voor de borging van het geleerde altijd bij de opdrachtgever en de deelnemers zelf ligt.

Evaluatie

Wij hechten veel waarde aan hoe klanten en leveranciers de samenwerking met ons ervaren. Daarom worden al onze programma’s geëvalueerd. We blikken met de opdrachtgever terug op de samenwerking, waarbij de centrale vraag is: in hoeverre heeft het programma de gewenste resultaten behaald en wat is de ‘bijvangst’ geweest? We stellen graag feedbackvragen die we zelf spannend vinden omdat we weten dat daarin onze grootste verbeteringen schuil gaan.

Lees meer over:

Outing Holland

Bij Outing Holland leer je door te doen! We geloven er in dat ervaring leert. Dat het letterlijk en figuurlijk in bewering brengen van mensen een effectieve manier is om te leren. We helpen organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van leer- en ontwikkeltrajecten door gebruik te maken van diverse actieve werkvormen, management games en outdoor oefeningen.

Outing Holland scoort een 9,3 uit 10 op basis van 17 beoordelingen
Verbinden tijdens corona