Meer dan actief trainen

Het klinkt misschien een beetje gek voor een trainingsbureau gespecialiseerd in ervaringsleren, maar daadwerkelijk actief trainen vormt slechts een onderdeel van ons werk. De meeste tijd gaat zitten in een zorgvuldig voortraject, een passende programmaontwerp en een vitale borging. Tijdens een training faciliteren we actieve werkvormen en zijn we procesbegeleiders. Onze aandacht richt zich vooral op reflectie op het eigen handelen en de transfer naar de dagelijkse werksituatie van de deelnemer(s). 

Programmaontwerp

Samen met de opdrachtgever bekijken we wat het beste antwoord is op de problematiek en/ of de vraag. We formuleren realistische concrete doelen en ontwikkelen of kiezen daar passende actieve werkvormen bij. We sturen een gespecificeerde offerte, voorzien van beschrijvingen van de voorgestelde werkvormen en eventueel locaties.

Voortraject

Een voortraject kent vele varianten. Vaak helpen we met het opstellen van de juiste briefing voor de deelnemers ter voorbereiding op het programma. Het komt ook voor dat we de deelnemers vooraf zelf spreken. Wat we belangrijk vinden is ‘eigenaarschap’, dat deelnemers ‘mede-opdrachtgevers’ zijn van onze programma’s! In sommige gevallen ontvangen deelnemers ter voorbereiding een ‘trage vraag’. Om vast even ‘voor te denken’.

Procesbegeleiding en reflectie

Team aan het nabespreken tijdens training

Bij onze programma’s gaat het natuurlijk vooral om de ervaring. Die leert! Dat komt vooral door de focus en reflectie op de proceskant. Tijdens en na afloop van elke opdracht reflecteert de trainer samen met de deelnemers op de relevante thema’s en andere waardevolle ervaringen. Vanuit de reflectie op de opdracht wordt de transfer naar de dagelijkse werksituatie gemaakt. Met behulp van feedbackregels worden deelnemers uitgenodigd om met elkaar te reflecteren op het vertoonde gedrag en de parallellen die er zijn naar de dagelijkse praktijk. Opgedane inzichten en reflecties kan men noteren in een persoonlijk logboek: De Ontdekking.

 

Wie kom je tijdens een programma tegen?

Kenmerkend voor een outdoor training is de functionele scheiding tussen de facilitaire kant en de gedragskant. Hieronder lees je de verschillende rollen die daarbij horen. 

INSTRUCTEUR
Verantwoordelijk voor de facilitaire kant en houdt zich bezig met de opdrachtinstructie en alle relevante praktische zaken als materiaal, logistiek én veiligheid. De instructeur is ondersteunend aan de trainer. Kan op verzoek van de trainer ook een specifieke rol vertolken tijdens een opdracht. Denk hierbij aan; opdrachtgever, klant, kwaliteitsmanager, et cetera.

PROCESBEGELEIDER / TRAINER
Verantwoordelijk voor het programma. Houdt zich bezig met de gedragskundige kant, met het proces. Helpt, coacht, prikkelt, spiegelt de deelnemer(s) in zijn (hun) reflectieproces en zorgt voor een doelgerichte transfer naar de dagelijkse praktijk van de deelnemer(s). De trainer stuurt de instructeur aan met betrekking tot de in te zetten opdracht(en) en de begeleiding die nodig is.

CO-TRAINER?
Ben je zelf procesbegeleider/ trainer, of heb je die ‘in je eigen organistie’ en wil je graag ervaringsleren inzetten? En heb je het gevoel dat er nog onvoldoende ervaring in de rugzak zit? Dan is de inzet van een co-trainer wellicht een optie. De co-trainer verzorgt weliswaar in eerste instantie de facilitaire kant, maar kan ook meekijken en -denken ten aanzien van de procesmatige en gedagskundige kant van het programma. Hierbij is het van belang dat het programma wordt geleid en gedragen door jou/ jullie!

Na afloop

Een programma staat nooit op zichzelf. Na afloop begint het uiteraard échte werk pas! In het vervolg dient de nodige aandacht aan het vitaal houden van de ‘transfer of training’ besteed te worden. Dit om het wasstraat-effect te voorkomen. We hebben diverse instrumenten en hulpmiddelen  voorhanden om de oogst verder te brengen. Ook kan er gekozen worden voor ‘coaching on the job’ of korte off- en online interventies. Belangrijk uitgangspunt is ook hier dat de verantwoordelijkheid voor de borging van het geleerde altijd bij de opdrachtgever en de deelnemers zelf ligt.

Evaluatie

Wij hechten veel waarde aan hoe klanten en leveranciers de samenwerking met ons ervaren. Daarom worden al onze programma’s geëvalueerd. We blikken met de opdrachtgever terug op de samenwerking, waarbij de centrale vraag is: in hoeverre heeft het programma de gewenste resultaten behaald en wat is de ‘bijvangst’ geweest? We stellen graag feedbackvragen die we zelf spannend vinden omdat we weten dat daarin onze grootste verbeteringen schuil gaan.

Lees meer over:

Ervaring leert
Klantwaardering
Trotse partner van

Logo Dag van de Teamontwikkeling

Meer weten?
Instemming
Contact
Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen