Ondanks de grote zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker van deze website mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de directie van Outing Holland.

Daaronder zijn begrepen: het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht), het reproduceren…

(a) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of
(b) voor eigen oefening, studie of gebruik welk niet strikt privé van aard is of
(c) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site is verkregen.

Op onze site staan foto’s, recensies en cases. Hoewel wij getracht hebben betrokken mensen en/ of organisaties te informeren over het feit dat zij bij ons op enigerlei wijze op de website staan, kan het zijn dat wij u niet hebben geïnformeerd. Onze oprechte excuses hiervoor.

Mocht u onoverkomelijke bezwaren hebben tegen het gebruik van; uw naam, die van uw organisatie, uw foto’s of afbeeldingen waarop u zichtbaar bent danwel waarbij het copyright bij u ligt, neem dan direct contact met ons op. Wij zullen natuurlijk uiterst professioneel met uw feedback omgaan.

Outing Holland

Bij Outing Holland leer je door te doen! We geloven er in dat ervaring leert. Dat het letterlijk en figuurlijk in bewering brengen van mensen een effectieve manier is om te leren. We helpen organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van leer- en ontwikkeltrajecten door gebruik te maken van diverse actieve werkvormen, management games en outdoor oefeningen.

Outing Holland scoort een 9,3 uit 10 op basis van 17 beoordelingen
Verbinden tijdens corona