DISC is een persoonlijkheidsmodel die het gedrag van mensen categoriseert. Nou zijn wij niet van de hokjes, maar we kregen steeds vaker de vraag of we met onze uiteenlopende werkvormen ook op gebied van DISC konden ondersteunen. DISC biedt inzicht in eigen en andermans gedragsstijl en biedt handvatten om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Daarnaast helpt het je om nog effectiever samen te werken door beter te leren aansluiten op de stijl van de ander.

De letters DISC staan voor de vier basisdimensies waar het model op gebaseerd is, namelijk:

  • Dominant (directief)
  • Invloed (interactief)
  • Stabiel (ondersteunend)
  • Consciëntieus (corrigerend)

Het kwadrant waar de vier gedragsstijlen in zichtbaar worden heeft 2-assen:

  • Waarneming van de omgeving (inspannend/ stressvol & ontspannend/ niet-stressvol)
  • Eigen reactie op de omgeving (terughoudend & zelfverzekerd)

DISC model

Niet iedereen past specifiek in één kwadrant, maar er zijn diverse gedragsstijl-combinaties mogelijk. Deze combinaties worden persoonlijkheidsprofielen genoemd.

Meer weten

Wil je meer weten over DISC? Of werk jij of je klant al met DISC en ben je op zoek naar manieren om de rollen te ervaren door te doen? Schakel dan onze specialisten Sabine of Wouter in!

Neem contact op Bel ons

 

Terug naar Theoriëen

Outing Holland

Bij Outing Holland leer je door te doen! Wij geloven erin dat ervaring leert. Dat wil zeggen dat het‚ letterlijk en figuurlijk‚ in beweging brengen van mensen een effectieve manier is om te leren.

We ondersteunen opdrachtgevers bij de ontwikkeling en uitvoering van leer- en ontwikkeltrajecten met behulp van diverse ervaringsgerichte, actieve werkvormen, managementgames en outdooroefeningen.

Outing Holland

At Outing Holland you will learn by doing! We believe that experience teaches. That means that – literally and figuratively – bringing people in motion is an effective way to learn.

We support clients in the development and implementation of learning and development programs using various experiential, active work forms, management games and outdoor exercises.

Outing Holland scoort een 9,4 uit 10 op basis van 14 beoordelingen
Reviews

Outing Holland scores 9,4 out of 10 based on 14 reviews

Populaire werkvormen