Ervaringsleren in een 1,5 meter context

Veiligheidscheck coronaVeiligheid van onze deelnemers en onze mensen is één van de basisvoorwaarden van ons handelen. Al 30 jaar! Maar de tijd rond corona vraagt iets meer en iets anders dan voorheen. En dat nemen we zéér serieus. Geen pagina’s vol met regeltjes en afvinklijstjes, maar praktische do’s & don’ts, gebaseerd op de RIVM-regels, die we mét elkaar hanteren om veilig te werken. Zowel voorafgaand, tijdens en zelfs na afloop van onze programma’s.

Daarnaast bieden we de mogelijkheid aan alle deelnemers voorafgaande aan onze programma’s een Covid19-sneltest te laten doen. Op deze pagina lees je daar meer over.

Zo werken wij ‘coronaproof’!

Voor aanvang van elk programma…

  • Stelt de opdrachtgever vast of het ‘past en klopt’ om als groep bij elkaar te komen,
  • bepaalt elke deelnemer zelf of het verstandig is om te komen. Zowel trainers als deelnemers blijven thuis bij corona gerelateerde klachten,
  • bestaat de mogelijkheid om met elkaar een sneltest af te nemen. Lees hier hoe dat werkt,
  • ontvangt elke deelnemer onze briefing aangevuld met specifieke ‘corona-voorbereidingen’,
  • kiezen we een locatie die de coronamaatregelen ook serieus neemt en uitvoert,
  • zorgen we ervoor dat al onze materialen en middelen schoon zijn om te worden ingezet.

Tijdens elk programma…

  • besteden we aan het begin van de bijeenkomst aandacht aan social distancing en hygiëne en de andere gebruikelijke veiligheidsissues,
  • creëren wij een dynamiek van verantwoordelijkheid waarbij iedereen(!) voortdurend alert is op zijn/ haar eigen handelen, met het oog op de eigen gezondheid en die van anderen,
  • houden we 1,5 meter afstand,
  • bieden we passende en uitdagende werkvormen die uitvoerbaar zijn in de 1,5 meter context,
  • bespreken we opdrachten – liefst buiten – na in kleine groepjes op gepaste afstand,
  • verzorgen we voor alle deelnemers ‘eigen materialen’, handschoenen en reinigings- en desinfectiemiddelen conform RIVM-advies.

Na afloop van elk programma…

  • Reinigen en desinfecteren wij alle gebruikte materialen,
  • evalueren onze trainers en instructeurs het programma,
  • nemen we enige tijd na afloop van het programma contact op met de opdrachtgever om te controleren of er, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, alsnog sprake is van Coronabesmettingen bij deelnemers. Als dit het geval is informeren we alle relevante betrokkenen aanwezigen.

Eigen risico

Deelnemen aan een activiteit georganiseerd door Outing Holland geschiedt te allen tijde op eigen risico. We richten de activiteiten zo in dat de kans op een Covid-19 besmetting zo klein mogelijk is. Het is aan de deelnemers om de basisregels (goed handen wassen, 1,5 meter afstand houden en thuisblijven bij klachten) te volgen.

Laser oefening op afstand

Outing Holland

Bij Outing Holland leer je door te doen! We geloven er in dat ervaring leert. Dat het letterlijk en figuurlijk in bewering brengen van mensen een effectieve manier is om te leren. We helpen organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van leer- en ontwikkeltrajecten door gebruik te maken van diverse actieve werkvormen, management games en outdoor oefeningen.

Outing Holland scoort een 9,3 uit 10 op basis van 17 beoordelingen
Verbinden tijdens corona