Nieuwe werkvormen in samenwerking met…

Hoewel we al veel werkvormen hebben, zijn we altijd op zoek naar nieuwe. Werkvormen die passen bij de vragen die spelen bij onze klanten en passen bij de markt. Werkvormen die nieuwe richtingen bieden. Daarbij kijken we ook naar samenwerking met andere professionele partijen. Samenwerken met andere partijen biedt de mogelijkheid om ervaringsgerichte werkvormen te ontwikkelen die het beste “of both worlds” combineren.

Hieronder de allernieuwste “best of both worlds” werkvormen. Ter inspiratie maar bovenal om in te zetten op het kruispunt van leuk en leerzaam.

The Prisoners DilemmaHanden die trailies vasthouden
Een grootschalige interactieve managementgame die plaatsvindt in en om Prison Island te Maarssen. Missie? Bevrijdt zo snel en effectief mogelijk een groep bekende gevangen! Een intergrale samerwerkingsgame voor grote groepen.

Team roeit met stuurmanRoeien – Looking Back, going forward
Een krachtige werkvorm ontwikkeld in samenwerking met de Utrechtse roeivereniging ORCA. De ervaringsgerichte activiteit die zichtbaar en voelbaar maakt hoe een perfecte samenwerking werkt en… wat daar zoal voor nodig is.

Mondo Leone speelt gitaarVerhalen vertalen met Mondo Leone
Bij ‘Verhalen vertalen’ werken we met een verteller en een vertaler. Aan de hand van de bijzondere verhalen van Mondo Leone laat een vertaler, één van onze trainers, de toehoorders in dialoog gaan op vooraf vastgestelde actuele thema’s die in de organisatie spelen.

Leerzame Escape RoomSlot om de escape room te openen
De leerzame Escape Room is een krachtig instrument voor teamontwikkeling waarbij teamleden worden uitgenodigd om samen naar de eigen samenwerking te kijken. Dit doen ze bij Unlock Scheveningen. Als je de weg naar buiten zoekt, dan vind je vaak ook de weg naar binnen! Of is het nu andersom…