Succesvol veranderen? Voorbereiding & bereidheid!

Nieuw is Het Nieuwe Werken al lang niet meer, aangezien vele bedrijven, instellingen en organisaties er de afgelopen jaren mee te maken hebben gehad. Sommigen trajecten bleken zeer succesvol bij het leren van andere manieren van werken en eveneens stroef verlopen trajecten, waarbij de verandering niet zo makkelijk bleek als vooraf bedacht was. Uiteindelijk draait het altijd en overal om de veranderbereidheid van de deelnemers en medewerkers en hoe zij worden voorbereid en meegenomen in het veranderproces.

Bij Staatsbosbeheer was men zich daar uiteraard ook van bewust en vroeg men ons een aantal sessies te organiseren, om het personeel voor te bereiden op de aanstaande veranderingen. Denk hierbij aan: werken op afstand, anders samenwerken, verantwoordelijkheid krijgen en nemen, outputsturing en het delen van werkplekken (werkplekratio onder de 1,0 per FTE).

In diverse sessies hebben wij, met managementgames als metaforen, werken op afstand met de deelnemers besproken. Wat gaat er veranderen? Wat betekent dat voor ontmoeten en het maken van afspraken? Welke voordelen gaan er ontstaan en waar zal een ieder zich wellicht moeten aanpassen? Ook best practices zijn besproken en met diverse dilemma-spellen zijn de nieuwe samenwerkingsmogelijkheden (en onmogelijkheden) aan de orde gekomen. Met een persoonlijk actieplan, gevuld met individuele voornemens, sloten wij de dagen af. De deelnemers gingen bewuster van de komende veranderingen op weg en voorbereid op wat zij konden doen binnen de eigen invloedssfeer.