Coronaproof werken met een sneltest!

De veiligheid van de deelnemers en die van onze mensen is één van de belangrijkste basisvoorwaarden bij onze programma’s en ons handelen. Onze programma’s bieden we uiteraard al maanden coronaproof aan. Hoe dat werkt, lees je hier.

Mogelijkheid tot sneltest!

Hoewel wij er van overtuigd zijn dat bovengenoemde maatregelen voldoende zijn, willen we onze relaties de gelegenheid bieden op extra zekerheid met betrekking tot het coronaproof werken. Daarom bieden we alle groepen (minimaal 10 personen) vóór aanvang van onze programma’s een professionele Covid-19 sneltest aan op locatie. De kosten voor de sneltest komen grotendeels voor onze rekening. We vragen per deelnemers een bijdrage van circa 25 Euro per persoon. Binnen ongeveer een uur weet iedereen of hij/ zij op dat moment besmettelijk is.

Hoe werkt het?

Stap 1: Voorkeur doorgeven

Geef tijdens het voortraject aan dat jullie voorkeur hebben voor een sneltest, zodat we de reservering en de verzorging van de COVID-19 sneltest in gang kunnen zetten. Overleg dit met alle andere deelnemers van je team of je groep. Mochten er deelnemers zijn die zich niet willen laten testen, dan dienen zij dit voorafgaand aan de bijeenkomst aan het team of aan de leidinggevende kenbaar te maken. Het is namelijk verstandig als iedereen akkoord is met een gezamenlijk testmoment.

Stap 2: Deelnemers informeren

Als het goed is, is iedereen na stap 1 op de hoogte van de ‘sneltest voor aanvang’. We sturen je vooraf een briefing over  over de sneltest en over onze andere coronamaatregelen. Zo is iedereen op de hoogte van onze werkwijze. De resultaten van de sneltesten worden overigens uitsluitend gedeeld met de deelnemers en niet met de werkgever!

Vooraf bepalen de deelnemers met elkaar welke oplossing gekozen wordt als er één of meer positieve testuitslagen zijn. Denk bijvoorbeeld aan het ‘online bijwonen op afstand’, ‘of later bijgepraat worden’, of ‘de bijeenkomst uitstellen’, of……. Dit gesprek kunnen wij uiteraard – meestal online – begeleiden.

Stap 3: Sneltest

De dag van de bijeenkomst start ongeveer een uur eerder, zodat iedereen getest kan worden. De bekende neusswab wordt uitgevoerd door gekwalificeerde verpleegkundigen van het Covid sneltestcentrum. Zij maken gebruik van de “ROMED SARS-CoV -2 antigen rapid test”. Deze test is goedgekeurd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het RIVM. De test meet of men op het moment van testen besmettelijk is.

Stap 4: Wachttijd

Onder het genot van een kop koffie/ thee, eventueel met een prikkelende coronaproof werkvorm, wacht men op de uitslag. Ook wordt bepaald of men de uitslag collectief of individueel wil horen.

Stap 5: De uitslag

Alle uitslagen negatief? Fijn, we starten met de bijeenkomst! We hebben de garantie dat er op deze dag geen mensen aanwezig zijn die besmettelijk zijn. We werken nog steeds coronaproof uiteraard!

1 of meer uitslagen positief? Dan gaan we het vooraf besproken scenario (zie stap 2) in werking stellen. De medewerkers van het Covid sneltestcentrum sturen hun gegevens -verplicht – door naar de GGD. De werkgever krijgt eventueel te horen dat er 1 of meer positieve uitslagen zijn, maar uiteraard niet bij wie! Dit in verband met de privacy.

Wil je meer informatie over onze sneltest mogelijkheden? Bel of mail gerust.