In hoeverre kan Lego® Serious Play® waarde toevoegen aan Deep Democracy voor deelnemers die het lastig vinden om zich in taal uit te drukken? Dat is de vraag die we op 12 oktober 2016 hebben proberen te beantwoorden.

Samen met een aantal enthousiaste DD-practitioners en LSP®-facilitators zijn we gaan experimenteren. Hoofdreden was het heersende gevoel dat Deep Democracy (DD) voor sommige deelnemers te “talig” lijkt. Op het eerste gezicht leek het toch wat speelsere en laagdrempelige Lego® Serious Play® (LSP) daar een goede toevoeging voor te kunnen zijn. Ervaring leert, dus we zijn het experiment aangegaan.

Het experiment

Aan de start van het experiment waren alle deelnemers bekend met DD, maar sommige nog onbekend met LSP. Daarom nam onze LSP-facilitator Remko de groep mee in de toepassing van LSP.

Gestart werd met ‘Skills building’; Het bouwen in de vingers krijgen. Hierbij kregen de deelnemers kort uitleg over de historie en werking van Lego® Serious Play®. Na de eerste bouwwerken werd er per persoon gewerkt aan een individueel model. De kernen van de modellen werden vervolgens tot één ‘shared-model’ samengevoegd. Tot slot werden de ervaringen met elkaar besproken.

Conclusie

Kan LSP als speelser/praktischer onderdeel ingezet worden binnen de methode van Deep Democracy? Hoewel beide werkvormen op zichzelf krachtig en van waarde zijn, delen ze de taaldimensie. Ook bij Lego® Serious Play® is toelichting (taal) nodig om de werkvorm ten volle te benutten. LSP voegt dus weinig toe voor deelnemers die minder vaardig zijn in zich uitdrukken met woorden.

Wel ontdekte we dat DD een mooie toevoeging kan zijn op LSP. De Lego-werkvorm doet namelijk niets met conflicten in de groepsdynamiek. Daar kan Deep Demo voor een extra dimensie zorgen.

Kijkend naar dit experiment bleek de toegevoegde waarde van LSP aan DD minder aanwezig dan in eerste instantie gedacht. Daarom gaan we op zoek naar een manier om Deep Democracy minder talig te maken.

Heb jij een idee hoe of waarmee we dit kunnen doen? Laat het ons weten, we gaan graag met je in gesprek. Bel 030-296 24 56 of mail!