Outing Holland is sinds jaar en dag de specialist op het gebied van outdoortrainen. Als marktleider op het gebied van ervaringsleren in Nederland verzorgen wij dagelijks zeer uiteenlopende trainingsprogramma’s. Een van de toppers is en blijft de teamtraining, die deels binnen maar vooral buiten plaatsvindt.

Echte veranderingen komen van buiten! Een goede outdoortraining start en eindigt in onze optiek echter binnen, waar het programma geïntroduceerd wordt en kader krijgt. Middels diverse outdoor opdrachten worden de vooraf besproken thema’s inzichtelijk gemaakt en uiteraard nabesproken door onze trainers.

Afhankelijk van de informatie zetten wij de outdoor opdrachten in om te ervaren, te experimenteren of te demonstreren. De kracht van ervaringsleren is zeer groot en kan nog eens ondersteund worden met diverse modellen en theorieën, zoals bijvoorbeeld Kolb leren, een variatie aan leiderschapsstijlen of de Teamrollen van Belbin.

Onze teamtrainingen worden begeleid door onze teamcoaches en bieden zowel leidinggevenden als teamleden concrete vaardigheden om in de dagelijkse praktijk gemakkelijker samen te werken, waarbij plezier en resultaat niet vergeten worden. Wellicht ten overvloede; onze outdoorprogramma’s zijn géén survival en er wordt niet ‘buiten gespeeld’. Iedereen kan deelnemen ongeacht zijn of haar fysieke gesteldheid.

De Teamtraining Buiten is goed in te zetten voor de volgende thema’s:

  • Communicatie, samenwerking en leiderschap in een team
  • Leren van elkaar en werken aan een gemeenschappelijk doel
  • Het inzichtelijk maken van groepsprocessen en ervaringsgericht leren.

In dit programma wordt gewerkt met een trainer/teamcoach voor de reflectie en wordt gebruikgemaakt van Outdoor Support voor de ondersteunende kant van de training.

Iets meer beeld erbij? Lees dan de Capgemini casus.

Logo klant Capgemini

Outing Holland

Bij Outing Holland leer je door te doen! Wij geloven erin dat ervaring leert. Dat wil zeggen dat het‚ letterlijk en figuurlijk‚ in beweging brengen van mensen een effectieve manier is om te leren.

We ondersteunen opdrachtgevers bij de ontwikkeling en uitvoering van leer- en ontwikkeltrajecten met behulp van diverse ervaringsgerichte, actieve werkvormen, managementgames en outdooroefeningen.

Populaire werkvormen