Ervaringsleren volgens de leercyclus van Kolb

Elke vorm van ervaringsleren – en dus al onze werkvormen –raakt aan de leercyclus van David Kolb. Hierin zijn de vier belangrijkste leerfases ondergebracht: ervaren, reflecteren, conceptualiseren en experimenteren.

Om wetenschappelijke betekenis te geven aan de kracht van ervaringsleren heeft David Kolb zijn bekende leercirkel ontwikkeld. Hoewel er soms wel eens wat discussie ontstaat over Kolb zijn visie op leren, helpt de leercirkel ons betekenis te geven aan de kracht van onze werkwijze. De cirkel is gekoppeld aan de vier meest voorkomende leerstijlen. Grafisch ziet dat er als volt uit;

Leercyclus van Kolb

De kernactiviteit van elk onderdeel van de cyclus komt samengevat neer op achtereenvolgens:

  • onderdompelen (concreet ervaren/ actie)
  • verhelderen (reflecteren/ ontdekken)
  • verklaren (conceptualiseren/ betekenis geven)
  • toepassen (experimenteren/ demonstreren)

Bij ervaringsleren start het leren bij de ervaring en dient het leerproces vervolgens alle andere fasen van de cyclus te doorlopen. Er is pas sprake van duurzaam leren als de gehele cyclus doorlopen is. De cyclus opgebouwd rond twee assen; de verticale as die loopt van concreet (boven) naar abstract (beneden) en de horizontale as die loopt van actief (links) naar passief (rechts). Duurzaam leren is het resultaat van het voortdurend cyclisch doorlopen van een proces waarbij een viertal gedragingen die op deze assen zijn uit te zetten op elkaar inhaken.

Deze vier gedragingen zijn:

Concreet ervaren en ondervindend leren

Het opdoen van werkelijke ervaring met de realiteit staat hier centraal.

Reflectief observeren of reflecterend leren

Nadenken over de waargenomen werkelijkheid.

Abstract conceptualiseren of conceptualiserend leren

Er wordt nagegaan in hoeverre de ervaringen en reflecties die samenhangen met deze éne handeling ook overeenkomen met bevindingen die eerder zijn opgedaan.

Actief experimenteren of experimenterend leren

Er wordt getoetst of de basisstelling – het model, de aanpak – in de realiteit stand houdt.

Vond je dit interessant?

Bekijk dan onze werkvormen die aansluiten op de Leercyclus van Kolb.
TeambuildingManagement gamesOutdoor training
Persoonlijke ontwikkelingTeamontwikkelingWerkvorm zoeken

Meer weten?

Neem contact op ofBel ons

Outing Holland

Bij Outing Holland leer je door te doen! We geloven er in dat ervaring leert. Dat het letterlijk en figuurlijk in beweging brengen van mensen een effectieve manier is om te leren. We helpen organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van leer- en ontwikkeltrajecten door gebruik te maken van diverse actieve werkvormen, management games en outdoor oefeningen.

Outing Holland scoort een 9,3 uit 10 op basis van 17 beoordelingen
Verbinden tijdens corona