Nieuwsupdate mei 2020
We mogen weer naar buiten!

Buiten is beter dan binnen

We mogen weer aan de slag. Het is nog geen coroNA tijd, maar we kunnen vanaf 1 juni wel weer met kleinere groepen gaan werken. Daar hebben we enorm veel zin in! We voelen ons net koeien die na lang op stal te hebben gestaan weer de wei in mogen… Samen naar buiten. Samen ervarend leren in de buitenlucht is fijn, effectief én gezond. Zeker in deze tijd. Buiten is de besmettingskans veel lager dan binnen. Er kan beter afstand gehouden worden en er is meer luchtbeweging.

Graag informeren we je over de ons ontwikkelde ‘corona-werkvormen’ en uiteraard wat wij belangrijk vinden in het werken met groepen in een 1,5 meter context. Ook vind je meer informatie over waarom buiten werken verstandiger/ veiliger is dan binnen.

Wil je meer weten over hoe wij jou en/of je team van dienst kunnen zijn? Bel of mail gerust, we denken graag met je mee.

Nieuwe werkelijkheid, nieuwe werkvormen

Speciaal voor deze tijd hebben we enkele bijzondere ervaringsgerichte werkvormen ontwikkeld. Meer dan ooit lijkt er een behoefte te zijn om ‘naar buiten te gaan’. Binnen zitten hebben we nu wel lang genoeg gedaan. Het ‘buitenvirus’ slaat actief toe. En het lijkt wel besmettelijk! Mocht het je ook te pakken krijgen, wij hebben passende oplossingen. Bijvoorbeeld voor teams die…

  • een frisse start of boost willen
  • elkaar weer eens ‘in het echt willen zien en spreken’
  • elkaar op afstand willen raken
  • willen ontdekken en experimenteren hoe het is om in een 1,5 meter context samen te werken
  • op leuke & leerzame wijze willen starten aan een nieuwe periode
  • de nieuwe CoronNA-uitdagingen op samenwerkingsniveau actief willen voorbereiden
  • ingezette teamontwikkeling verder willen doorzetten
  • met gedoe hebben gewerkt de afgelopen maanden, maar dat nog niet hebben kunnen oppakken

Onderstaande werkvormen sluiten aan op bovenstaande behoeftes.

Samenwerken op afstand

Met behulp van uiteenlopende werkvormen, gaan meerdere kleine teams zowel binnen als buiten actief met elkaar aan de slag met één gezamenlijke uitdaging onder tijdsdruk. Ieder team heeft een eigen ‘werkveld’ en kan niet op het terrein van de ander komen. De communicatie tussen de teams van binnen en buiten kan plaatsvinden via…… telefoon, portofoon, beeldbellen of ‘gewoon’ via de offline ontmoeting. Wat werkt het beste en welk belang prevaleert; het eigen teambelang of het gezamenlijk belang? Bijvangst is het antwoord op de vraag: Wordt samenwerken makkelijker of moeilijker als de afstand tot elkaar toeneemt?

 

Samenwerken in coronacontext

Hoe is het om straks – als het weer kan en mag – op de werkvloer bij elkaar te zijn en samen te gaan werken met inachtneming van alle beperkingen vanwege corona-maatregelen? Om dit eens te experimenteren, te ontdekken en te demonstreren hebben wij ‘De Corona Highway’ ontwikkeld. Een variant op één van onze bestaande werkvormen. Deze activiteit, waarbij in kleine groepjes gewerkt wordt aan één aaneengesloten bouwwerk, heeft een extra dimensie erbij gekregen: voortdurend 1,5 meter afstand voor elkaar. Hoe ingewikkeld en lastig dit is wordt bij de start al voelbaar, want iedereen is ingedeeld in een eigen ‘vak’ dat begrensd is en waar men niet uit kan. En wat te denken van de materialen, die mogen niet door meer dan één persoon worden aangeraakt… Hoe doen we dat als team? Welke afspraken hebben we te maken en hoe spreken we elkaar daarop aan in de praktijk?

 

werkvorm corona highway

Leidinggeven op afstand

Als er één onderwerp de afgelopen periode actueel was dan is het leiderschap op afstand. Nooit eerder werd er zo een beroep gedaan op leiders om weg te blijven uit de oplossingen en vooral te sturen op het oplossend vermogen van de (thuiswerkende) professional. Geen directe controle meer, maar er vooral op vertrouwen dat medewerkers doen wat nodig is. En, wat blijkt, in veel gevallen was en is dat de werkelijkheid. Voor velen een nieuwe werkelijkheid. Een werkelijkheid waarbij een sfeer van verantwoordelijkheid ontstaat in plaats van een sfeer van volgzaamheid. De grote vraag is; hoe houden we dat vast als de ‘afstandsmaatregelen’ verdwenen zijn? Bij leidinggeven op afstand gaan we naar buiten met leiders en/ of teams. Aan de hand van kortcyclische outdooropdrachten gaan we aan de slag met sturen op doelen in plaats van op oplossingen. Hierbij maken we gebruik van de inzichten uit twee meesterwerken uit de vakliteratuur; “Leidinggeven zonder bevelen” en “Anders Vasthouden”.

 

Leidinggeven op afstand

Teamontwikkeling vanuit huis

Mocht buiten toch nog een stapje te ver zijn, ga dan aan de slag met onze teamtraining die helemaal vanuit huis te volgen is. Aandacht voor de onderlinge interactie, werkplezier en het goede gesprek online in plaats van alleen de strakke, vakinhoudelijk gedreven vergaderingen van dit moment. Voor de afwisseling, omdat het leuk is en om ‘quality time’ te hebben met je collega’s. Middels activerende werkvormen, opdrachten en inspirerende filmpjes krijgt de onderlinge verbinding een boost

.

 

Teamtraining thuis

Ben jij op zoek naar iets specifieks en wil je actief aan de slag met je team of afdeling?
We denken graag mee! Laten we bellen of mailen!

Ja, bellen of mailen

 

Ervaringsleren in de 1,5 meter context

Veiligheid van onze deelnemers en onze mensen is één van de basisvoorwaarden van ons handelen. Nu al bijna 30 jaar! Maar deze coronatijd vraagt iets meer en iets anders dan voorheen. En dat nemen we zeer serieus. We hebben geen pagina’s vol met regeltjes en afvinklijstjes, maar praktische do’s & don’ts, gebaseerd op de RIVM-regels, die we met elkaar hanteren om veilig te werken. Zowel voorafgaand, tijdens en zelfs na afloop van onze programma’s.

Lees meer

Waarom buiten veiliger is dan binnen

Het nieuwe normaal, is een oude bekende. Het is namelijk abnormaal om elkaar binnen, zittend achter een beeldscherm te ontmoeten. Dat kan tijdelijk even en werkt best goed, zo ervoeren velen in deze corona tijd de afgelopen maanden. Nee, je hoeft niet elke dag naar kantoor om je werk goed te kunnen doen.

Maar voor de echte verbinding en om te leren van elkaar, ga je vooral lekker samen naar buiten! En wat blijkt?! Buiten loop je ook nog fors minder risico op coronabesmetting dan binnen! We mogen langzaam steeds meer naar buiten en de activiteiten daar nemen weer toe. De ‘intelligente lockdown’ was noodzakelijk, hoe heftig de maatregel ook was voor vele individuen en organisaties.

Gelukkig is de ‘intelligente lockout’ begonnen! Want de paradox was groot. Om te voorkomen dat het Corona virus zich te snel zou verspreiden, moesten we vooral binnen blijven. Maar om het virus te beteugelen, zou het veel beter zijn om naar buiten te gaan! We zeggen het allemaal tegen onze kinderen: ‘Ga lekker naar buiten, dat is goed voor je’. Niet voor niets!

Frisse lucht is goed voor jeDiverse studies en onderzoeken geven het aan: Buiten is goed voor je! Je lijf wordt sterker en gezonder. Je maakt meer vitamine D aan, je uithoudingsvermogen groeit, de lucht maakt je actiever en bovenal: buitenlucht verhoogt je immuunsysteem. Daarnaast verbetert buiten zijn je hersenfuncties, verhoogt het je concentratie en creativiteit en maakt je gelukkiger.

In het oude normaal, was buiten al beter voor je dan binnen zijn. In de intelligente lockout en de komende maanden waarin we nog niet van het coronavirus verlost zullen zijn, zorg je dat je vooral buiten bent! “Feit is dat de besmettingskansen groter zijn in afgesloten ruimtes waar veel mensen bij elkaar zijn dan buiten.” Ventilatie speelt hierbij een belangrijke rol. “Er is buiten veel meer sprake van luchtbeweging. Bovendien is het buiten lastiger om iemand anders te besmetten, doordat er veelal beter afstand kan worden gehouden dan binnen”, aldus de bekende viroloog Ab Osterhaus.

Twee factoren zijn dus van belang bij de overdracht van het virus: de dichtheid van mensen en de ventilatie die er plaatsvindt. Ventilatie is binnen veel ingewikkelder dan buiten en daarmee veel besmettelijker wanneer er veel mensen in slecht geventileerde ruimtes zijn.

Kortom, ga naar buiten! Om te ontmoeten, om te leren, om je immuunsysteem te verhogen, om je concentratie te verhogen en om het risico op besmetting klein te houden! Ga vooral ook naar buiten om dat er vele manieren zijn om te leren. Je kunt kennisoverdracht krijgen van een ander, je kunt een boek lezen en je kunt flip-overs vol schrijven en uitwisselen. Maar je kunt ook leren en ontwikkelen door te doen. Ervarend leren noemen wij dat. Bij voorkeur buiten. Komt allen na 1 juni, we hebben een groot aanbod met speciale Corona do`s and don`ts!

Bronnen: