Slim werken versus hard werken

Een managementgame die allesbehalve alleen is voorbehouden aan ‘salestijgers’. Voor Rijkswaterstaat werd in een Nederlandse stad de GPS Sales Challenge uitgezet. Uitgangspunten waren: samen(!) zoveel mogelijk geld verdienen, elkaar helpen, slimmer werken in plaats van harder werken en afstemming.

Overeenkomstig de praktijk waren er 6 regio’s, waarin per regio verschillende teams opereerden en waar verschillende ‘klantwaardes’ (actuele geldbedragen gekoppeld aan klantnamen) te vinden waren. Deze moesten met GPS-apparatuur gevonden worden. Er waren regio’s met geringe waarde en enkele met een hoge totale klantwaarde. Richten we ons op de regio waar veel te halen valt of gaat de energie zitten in de regio waar weinig waarde ligt? En stemmen we dat met elkaar af?

Nadat de taakgerichte teamleden er halverwege, rennend en hollend voor het eigen doel, achter kwamen dat vele handen licht werk maken en hard werken niet altijd slim werken betekent, kwam er een collectieve time-out. Deze tussentijdse reflectie bracht het strategische inzicht dat er, in de dagelijkse praktijk bij Rijkswaterstaat, spanning zat op het feit dat enerzijds de beloning individueel geregeld was en dat er anderzijds de wens tot samenwerking was.

Logo klant Rijkswaterstaat