Een training met een ‘supply chain management’-karakter

Ons contactpersoon had jaren geleden bij ons een teambuilding gedaan en zocht ons weer op voor een leuke en confronterende werkvorm voor ING. Deze moest het ‘supply chain management’-karakter, in lastigheid, van de werkzaamheden kunnen evenaren. Wij boden ING een leuk en leerzaam programma die als metafoor diende voor het ingewikkelde, elkaar opvolgende en bovenal afhankelijke werkproces, waar deze afdeling in het dagelijkse leven mee te maken had.

Na nauwkeurige afstemming bleek de naam van onze managementgame TRAIN-ING niet alleen de kern van trainen met treinen aan te geven, maar was ook de naam van onze klant verborgen in de activiteit. De afdeling werd, conform de realiteit, in vier regio’s ingedeeld. Deze regio’s waren zeer afhankelijk van elkaar. Een proces waarin mais tot popcorn gemaakt moest worden startte, waarbij iedere regio maar één deel van het productieproces tot haar beschikking had: mais, suiker & zout,  een popcornmachine of de opslagsilo’s. Alles mocht slechts vervoerd worden per trein, over het zelfgebouwde spoor, dat de diverse regio’s met elkaar verbond.

De parallellen met de werkelijkheid waren groot. Afstemming, timemanagement, het tijdig opleveren, synchroniciteit: het was er allemaal. Door middel van twee tussentijdse en één afsluitende nabespreking, werden interessante conclusies getrokken met betrekking tot de onderlinge groepsprocessen en werden er tevens afspraken gemaakt om ook het dagelijkse werkproces te verbeteren.

Logo klant ING