Onlangs hebben we onze 10 fundamenten voor ervaringsleren uit de doeken gedaan. Geen geheime recepten maar wel leidende principes die de basis vormen van de kracht van onze manier van ervaringsleren. Zoals beloofd lichten we ze nader toe. Lees hier meer over fundament 1.

De activiteiten staan altijd in dienst van het leren

Bij Outing Holland staan de activiteiten altijd in dienst van het leren. Hoe leuk de activiteit ook is, er zit altijd een leerzaam element in. Samen met de opdrachtgever bepalen we wat de balans tussen leuk en leerzaam dient te zijn. Van belang is dat elke ervaring (activiteit of werkvorm) die we verzorgen dient aan te sluiten op het gewenste leerproces van de deelnemers.

Om te bepalen welke werkvorm we het beste in kunnen zetten om het gewenste leerproces te bereiken, onderzoeken we samen wat het antwoord is op de “waarom- en de waartoevraag”.

Waarom is de inzet van een ervaringsgerichte werkvorm of programma gewenst? (Wat is het probleem?)

Waartoe moet de activiteit leiden? (Wat zijn de doelen/wat willen we bereiken?)

Hoe specifieker – in termen van zichtbaar gedrag – dit kan worden geformuleerd, hoe beter. Dit legt namelijk de basis voor specifieke opdrachtontwikkeling en een gedegen transfer van het vertoonde gedrag tijdens de opdracht, naar de eigen werksituatie. Met het vooraf vaststellen van het probleem en de te behalen doelen, kan achteraf meetbaar worden gemaakt of de werkvorm hier een bijdrage aan heeft geleverd. Steven Covey zei het al: ‘begin met einde voor ogen’. Of gaat het hier om ‘beginnen met het begin voor ogen’; het begin van het daadwerkelijke leren…