Een bolwerk van samenwerkingsverbanden

In de aanloop van de overheveling van de jeugdzorg naar lokaal niveau, riep Meerpunt, centrum voor jeugd en gezin te Gemeente Zoetermeer, alle partijen in de Jeugdzorg bijeen. Doel was om te bezien wat deze verandering zou betekenen voor de samenwerking tussen de betrokken partijen en voor ‘het gezin’. Lerend spelen betekent ook spelend leren en daarom is er gekozen voor ervarend leren met de actieve werkvorm: LEGO® SERIOUS PLAY®.

Het proces ging van start met het bouwen en presenteren van individuele modellen, waar vragen bij centraal stonden als: Waar staat je organisatie voor? Welke waarde voegt ze toe aan de zorg van het gezin? Vervolgens werd er midden op tafel één model voor het gezin gebouwd en werd elk individueel model gepositioneerd rondom dat gezin. Hierop kreeg men de opdracht om met behulp van speciaal Lego-connectiemateriaal de huidige samenwerkingsverbanden en -belangen met elkaar te verbinden.

Het inzicht was groot, toen zichtbaar werd hoe het gezin letterlijk(!) verdween onder de connecties en belangen van de verschillende zorginstellingen…

Logo klant Gemeente Zoetermeer