Organisaties en de teams in organisaties, functioneren effectiever wanneer zij weten en voelen wat de bedoeling van de organisatie is. Verdraaide Organisaties biedt handvatten om die effectiviteit te verhogen door vanuit de bedoeling te organiseren zodat professionals steeds vaker gaan doen wat helpt in plaats van blijven doen wat hoort.

We kunnen drie gebieden onderscheiden:

  • De bedoeling: de bedoeling van de organisatie, waartoe je op aarde bent, de werkelijke opgave
  • De leefwereld: de interactie in de leefwereld zoals we die in het hier en nu met elkaar doen ontstaan
  • De systeemwereld: het geheel van regels, protocollen, beleid, checklisten, systemen, richtlijnen, normen, et cetera

Veel organisaties gaan er vanuit dat wanneer de systeemwereld op orde is (en de mensen zich hier aan houden), de bedoeling vanzelf gerealiseerd wordt. Dit wordt ook wel de managementmythe genoemd. Vaak sluiten de regels en procedures echter niet (helemaal) aan bij de complexe werkelijkheid. Ook worden de medewerkers als het ware in slaap gesust door de procedures. In plaats van zelf na te denken en verantwoordelijkheid te nemen voor de beslissingen en acties, vallen zij terug op wat is voorgeschreven in de procedures.Model verdraaide organisaties

Denkrichting van binnen naar buiten

Bij Verdraaide organisaties is de denkrichting van binnen naar buiten. Organisaties gaan uit van de bedoeling. Professionals hebben de vrijheid en de verantwoordelijkheid om vanuit de bedoeling van de organisatie de beste beslissingen te nemen en acties te ondernemen. De bedoeling van de organisatie is terug te zien in de dagelijkse praktijk (leefwereld). De systeemwereld is hier niet leidend maar dient als ondersteuning van de bedoeling en de leefwereld.

Met verschillende krachtige actieve werkvormen kunnen we teams, leidinggevenden en andere professionals helpen om te denken en te werken vanuit de bedoeling. Om de pijl om te draaien, of om anders vast te houden.

Meer weten?

  • Ons ‘zusje’ Holland INcompany gebruikt elementen vanuit Verdraaide Organisaties regelmatig en beschrijft een mooi praktijkvoorbeeld.
  • Meer over hoe je ‘Verdraaide Organisaties’ en ‘Anders Vasthouden’ kunt implementeren in jouw organisatie? Stuur dan een mailtje aan Remko. Hij maakt onderdeel uit van het netwerk van Verdraaide Organisaties en is gastdocent in de opleiding Verdraaide Organisaties.
Ervaring leert
Klantwaardering
Meer weten?
Instemming
Contact