Organisaties, en de teams in de organisaties, functioneren effectiever wanneer zij weten en voelen wat de bedoeling van de organisatie is. Verdraaide Organisaties biedt handvatten om de effectiviteit en efficiency van organisaties enorm te verhogen door de denkrichting om te draaien.

Binnen de theorie worden drie lagen onderscheiden:

  • De bedoeling: de bedoeling van de organisatie
  • De leefwereld: de leefwereld zoals we die in het hier en nu kunnen waarnemen
  • De systeemwereld: de wereld van regels, protocollen en prestatie indicatoren

Diverse organisaties en managers gaan er vanuit dat wanneer de systeemwereld op orde is (en de mensen zich hier aan houden), de bedoeling vanzelf gerealiseerd wordt. Dit wordt ook wel de managementmythe genoemd. Vaak sluiten de regels en procedures echter niet (helemaal) aan bij de complexe werkelijkheid. Ook worden de medewerkers als het ware in slaap gesust door de procedures. In plaats van zelf na te denken en verantwoordelijkheid te nemen voor de beslissingen en acties, vallen zij terug op wat is voorgeschreven in de procedures.Model verdraaide organisaties

Denkrichting van binnen naar buiten

Bij Verdraaide organisaties is de denkrichting van binnen naar buiten. Organisaties gaan uit van de bedoeling. De professionals hebben de vrijheid en de verantwoordelijkheid om vanuit de bedoeling van de organisatie de beste beslissingen te maken en acties te ondernemen. De bedoeling van de organisatie is terug te zien in de dagelijkse praktijk (leefwereld). De systeemwereld is hier niet leidend maar dient als ondersteuning van de bedoeling en de leefwereld.

Met verschillende krachtige actieve werkvormen kunnen we teams, leidinggevenden en andere professionals helpen om te denken en te werken vanuit de bedoeling.

Meer weten?

Outing Holland

Bij Outing Holland leer je door te doen! Wij geloven erin dat ervaring leert. Dat wil zeggen dat het‚ letterlijk en figuurlijk‚ in beweging brengen van mensen een effectieve manier is om te leren. We ondersteunen opdrachtgevers bij de ontwikkeling en uitvoering van leer- en ontwikkeltrajecten met behulp van diverse ervaringsgerichte, actieve werkvormen, managementgames en outdooroefeningen.

Populaire werkvormen