‘Een leider kan zich permitteren om géén oplossing te hebben. Hij of zij kan zich alleen niet permitteren om geen doelen en criteria te hebben.’

Een citaat van Vandendriessche en Clement in hun meesterwerk; “Leidinggeven zonder bevelen”. Hun gedachtegoed leert leiders en managers te sturen op resultaat door meer verantwoordelijkheid bij de medewerkers te leggen.

De kern van het inzicht dat hun managementtrechter biedt, is even simpel als fundamenteel, namelijk dat het de operationele medewerkers zijn die operationele excellentie kunnen bereiken en niet de manager of leider zelf. Dat betekent dat de leidinggevenden vooral problemen moet ‘verkopen’. Het is niet zijn of haar taak om oplossingen te formuleren, laat staan deze zelf uit te voeren. In onderstaande ‘managementtrechter’ wordt dit inzicht uitgebeeld.De Managementtrechter

Alles boven de streep is het domein van de leidinggevende (output). Het domein onder de streep, is voor de professional die ondersteund wordt om zelf de oplossingen te bedenken (input), conform de criteria die hij of zij van heeft meegekregen.

Het is de kunst voor leiders om bij de oplossing weg te blijven en te sturen op het behalen van de afgesproken doelen (output). Boven de streep blijven wordt lastiger naarmate leidinggevenden meer kennis en ervaring hebben van operationele processen. Het kunnen sturen op doelen en criteria in plaats van op de oplossing(en) zorgt voor rust bij de leidinggevenden en – niet onbelangrijk – vertrouwen, ruimte, commitment, motivatie en verantwoordelijkheid bij de uitvoerende niveaus/ professionals.

Met verscheidene ervaringsgerichte opdrachten kunnen we (aspirant) leidinggevenden laten ontdekken en experimenteren met het sturen op doelen in plaats van op de oplossingen.

De managementtrechter speelt overigens niet alleen een rol in leiderschapstrainingen. Meer weten? Neem even contact op.

Leestips:
Filip Vandendriessche: Leidinggeven zonder bevelen
Wouter Hart: Anders Vasthouden

Outing Holland

Bij Outing Holland leer je door te doen! Wij geloven erin dat ervaring leert. Dat wil zeggen dat het‚ letterlijk en figuurlijk‚ in beweging brengen van mensen een effectieve manier is om te leren.

We ondersteunen opdrachtgevers bij de ontwikkeling en uitvoering van leer- en ontwikkeltrajecten met behulp van diverse ervaringsgerichte, actieve werkvormen, managementgames en outdooroefeningen.

Outing Holland scoort een 9,3 uit 10 op basis van 17 beoordelingen
Populaire werkvormen