‘Een leider kan zich permitteren om géén oplossing te hebben. Hij of zij kan zich alleen niet permitteren om geen doelen en criteria te hebben.’

Een citaat van Vandendriessche en Clement in hun meesterwerk; “Leidinggeven zonder bevelen”. Hun gedachtegoed leert leiders en managers te sturen op resultaat door de juiste verantwoordelijkheid bij de medewerkers te leggen.

De kern van het inzicht dat hun managementtrechter biedt, is even simpel als fundamenteel, namelijk dat het de operationele medewerkers zijn die operationele excellentie kunnen bereiken en niet de manager of leider zelf. Dat betekent dat de leidinggevende vooral problemen moet ‘verkopen’. Het is niet zijn of haar taak om oplossingen te formuleren, laat staan deze zelf uit te voeren. In onderstaande ‘managementtrechter’ wordt dit inzicht duidelijk.De Managementtrechter

Alles boven de streep in dit model is het domein van de leidinggevende (output). Het domein onder de streep, is voor de professional die ondersteund wordt om zelf de oplossingen te bedenken (input), conform de criteria die hij of zij van de leidinggevende heeft meegekregen. Hierbij is het nog wel nodig dat de medewerker JA zegt tegen de voorgestelde criteria.

Het is de kunst voor leiders om bij de oplossing weg te blijven en te sturen op het behalen van de afgesproken doelen (output). Boven de streep blijven wordt lastiger naarmate leidinggevenden meer kennis en ervaring hebben van operationele processen. Het kunnen sturen op doelen en criteria in plaats van op de oplossing(en) zorgt voor rust bij de leidinggevenden en – niet onbelangrijk – vertrouwen, ruimte, commitment, motivatie en verantwoordelijkheid bij de uitvoerende niveaus/ professionals.

Met verscheidene ervaringsgerichte opdrachten kunnen we (aspirant) leidinggevenden laten ontdekken en experimenteren met het sturen op doelen in plaats van op de oplossingen.

De managementtrechter speelt overigens niet alleen een rol in leiderschapstrainingen. Meer weten? Neem even contact op.

Leestips:
Filip Vandendriessche: Leidinggeven zonder bevelen
Wouter Hart: Anders Vasthouden

Ervaring leert
Klantwaardering
Trotse partner van

Logo Dag van de Teamontwikkeling

Meer weten?
Instemming
Contact
Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen