Werken vanuit het verschil

Een team van VNG werkte al een tijdje met elkaar samen en klopte bij ons aan. Hoewel de meeste teamleden een goede sfeer ervoeren, had men wel het idee dat er in de onderlinge samenwerking nog behoorlijke stappen te maken waren. De taken waren duidelijk omschreven en op papier goed verdeeld. Toch brandde de vraag of iedereen met zijn eigen, specifieke kwaliteiten wel op de juiste plek werd ingezet. Het verzoek vanuit het team was dat zij met inzet van actieve werkvormen, ervarend zouden leren.

In de ochtend zijn wij aan de slag gegaan met de werkvorm Buitengewoon Belbin. Hiermee kreeg het team de kans om de kracht van elk karakter te verduidelijken aan de hand van de teamrollen van Belbin. Herkenning en erkenning alom! In de middag werden de diverse rollen verdeeld over groepjes en kreeg men lastige buitenopdracht voorgeschoteld. Een belangrijke mededeling daarbij was, dat een ieder zijn of haar Belbin teamrol moest inzetten tijdens de uitvoer van de outdoor opdrachten. Denkkracht en ideeën bij de planten, gezamenlijkheid bij groepswerkers en daadkracht bij de vormers.

De opdrachten werden gevolgd door een zeer leuke nabespreking, die interessante gedachtegangen opriep. Werken vanuit je kracht, gebruik maken van ieders kwaliteiten en niet werken vanuit hiërarchie of functieomschrijving. Ook werd de link gemaakt naar het echte werk bij VNG: wie kan waar het beste worden ingezet met zijn of haar specifieke kwaliteiten? Aan het einde van de dag, bleef het een team met een goede sfeer en daarnaast werd het een team dat meer vanuit individuele kwaliteiten is gaan werken, door op deelgebieden accenten te verleggen.

Logo klant VNG