Wil je het komende jaar investeren in je medewerkers? Dan is het slim om nu alvast vooruit te denken. Tussen 19 oktober en 13 november is er een nieuw “aanvraagtijdvak” open voor ESF subsidie (een pot waar 22 miljoen euro ligt te wachten op aanvragers).

De subsidie is beschikbaar de volgende thema’s en activiteiten:

  • Bedrijfs-of organisatiescan
  • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
  • Gezond en veilig werken
  • Leercultuur voor werknemers
  • Aanpassen organisatie van het werk
  • Interne en externe mobiliteit
  • Flexibele werkcultuur
  • Arbeidstijdenmanagement

De maatwerk programma’s van Outing Holland passen binnen een aantal van deze thema’s. We denken graag met je mee wat we kunnen doen om een passend projectplan op te zetten.

Het doel wat hiermee gediend moet zijn is dat het bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dat zijn medewerkers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Er wordt subsidie verstrekt over de advieskosten van een externe adviseur. De subsidie per project bedraagt maximaal 50 % van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt € 10.000,-.

Er zijn uiteraard een rijtje eisen waaraan het project moet voldoen om voor de subsidie in aanmerking te komen. Kijk eens op de site van het Agentschap SZW. Of neem contact op met ons.