Al sinds het verschijnen van het boek Verdraaide Organisaties in 2012 zijn wij nauw betrokken bij het gedachtegoed. Immers, ervaringsleren gaat vooral over de leefwereld, het ‘hier en nu’. In die leefwereld moeten mensen het daadwerkelijk doen. Ze moeten aan de bak, elkaar aanspreken, nadenken, overleggen en besluiten nemen. Als het even kan vanuit de bedoeling en op een manier dat mensen in organisaties verantwoordelijke krijgen en nemen opdat de organisatie ‘wakker blijft’.

Met onze werkvormen dragen we graag bij aan verdiepend inzicht op deze relevante thema’s vanuit het gedachtegoed dat in het eerste boek (Verdraaide Organisaties) en ook in het tweede boek (Anders Vasthouden) zoveel mensen in Nederland in beweging zet. Als je ons wil ervaren, schrijf je in voor de ‘Opleiding Verdraaide Organisaties‘!

Terug naar overzicht >

Ervaring leert
Klantwaardering
Meer weten?
Instemming
Contact