DISC is een persoonlijkheidsmodel die het gedrag van mensen categoriseert. Nou zijn wij niet van de hokjes, maar we kregen steeds vaker de vraag of we met onze uiteenlopende werkvormen ook op gebied van DISC konden ondersteunen. DISC biedt inzicht in eigen en andermans gedragsstijl en biedt handvatten om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Daarnaast helpt het je om nog effectiever samen te werken door beter te leren aansluiten op de stijl van de ander.

De letters DISC staan voor de vier basisdimensies waar het model op gebaseerd is, namelijk:

  • Dominant (directief)
  • Invloed (interactief)
  • Stabiel (ondersteunend)
  • Consciëntieus (corrigerend)

Het kwadrant waar de vier gedragsstijlen in zichtbaar worden heeft 2-assen:

  • Waarneming van de omgeving (inspannend/ stressvol & ontspannend/ niet-stressvol)
  • Eigen reactie op de omgeving (terughoudend & zelfverzekerd)

DISC model

Niet iedereen past specifiek in één kwadrant, maar er zijn diverse gedragsstijl-combinaties mogelijk. Deze combinaties worden persoonlijkheidsprofielen genoemd.

Meer weten

Wil je meer weten over DISC? Of werk jij of je klant al met DISC en ben je op zoek naar manieren om de rollen te ervaren door te doen? Schakel dan onze specialisten Sabine of Wouter in!

Neem contact op Bel ons

 

Terug naar Theoriëen

Ervaring leert
Klantwaardering
Meer weten?
Contact