Deze activiteit is coronaproof!

Waarom doen wij de dingen zoals we ze altijd doen?! Op een leuke en confronterende manier stelt de bedrijfsnar zaken aan de orde die al tijden niet aan de orde zijn gekomen of die kennelijk niet aan de orde mogen komen. De bedrijfsnar schuift aan bij vergaderingen of loopt mee op de werkvloer.

Al dan niet met voorkennis vraagt en verwondert de bedrijfsnar zich, met als resultaat een kritische blik op bestaande patronen en werkprocessen. Nieuwe en onverwachte inzichten en mogelijkheden. Vastgeroeste zaken worden ter discussie gesteld. Vaak geeft onze nar een verfrissende blik op ‘waarom doen wij de dingen zoals we ze doen?’ Daarmee fungeert hij of zij als klankbord voor directie en management. Uiteraard met de vrijheid om veel te vragen: hoezo en waarom? Luchtig en met humor. Denkt juist niet mee. Denkt in contrasten. Spiegelt en is positief kritisch.

De bedrijfsnar is een meedenker maar bovenal tegenspreker die:

  • op een leuke manier feedback geeft op patronen
  • verrassende zaken die voor iedereen logisch lijken bespreekbaar te maken
  • communicatie en samenwerking anders dan anders bespreekbaar maken

Leuke interventie in vergaderingen,  besluitvormingsprocessen en allerhande bijeenkomsten waar een frisse blik gewenst is.

Neem contact op Bel ons

Outing Holland

Bij Outing Holland leer je door te doen! We geloven er in dat ervaring leert. Dat het letterlijk en figuurlijk in bewering brengen van mensen een effectieve manier is om te leren. We helpen organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van leer- en ontwikkeltrajecten door gebruik te maken van diverse actieve werkvormen, management games en outdoor oefeningen.

Outing Holland scoort een 9,3 uit 10 op basis van 17 beoordelingen
Verbinden tijdens corona