Strukton Rail (de grote spooraannemer) nam in de coronajaren veel nieuwe medewerkers – vaak online – aan. Zonder echte verdere introductie of onboarding ging men aan het werk. Het bestaande introductieprogramma bleek niet meer aan te sluiten op de veranderende actualiteit.

In het tweede coronajaar ontstond het idee om het introductieprogramma eens grondig tegen het licht te houden en de(ze) nieuwe collega’s een vernieuwend en activerend introductieprogramma te bieden. Belangrijk uitgangspunt voor het programma; de Strukton Rail organisatie goed leren kennen door denken en doen te combineren! Bij zo’n vraag gaan wij ‘aan’ uiteraard.

Interactief middagprogramma

We ontwikkelden samen met de HR- & recruitmentprofessionals van Strukton Rail een interactief middagprogramma waarbij de deelnemers daadwerkelijk een spoor moeten gaan aanleggen. Een TRAINing-programma ávant la lettre. Vanuit een internationale tender dient men in teams een gezamenlijk spoor, voorzien van diverse ‘kunstwerken’, aan te leggen en te gebruiken om zoveel mogelijk lading van A naar B te vervoeren.

De opdracht voor Strukton Rail

In speciaal samengestelde teams – waarbij men nieuwe collega’s ontmoet -verzamelt men via QR-codes kennis over de eigen organisatie. Vragen en opdrachten waarvoor men letterlijk op pad moet. Kennis is kracht! Hoe meer kennis men vergaart hoe meer materieel men kan kopen om het spoortraject te bouwen en te gebruiken.

Elk team is verantwoordelijk voor een eigen regio, maar daarnaast is men tevens verantwoordelijk voor het totale spoor. Hoe organiseren de teams de samenwerking, afstemming, communicatie en de coördinatie om het gezamenlijk resultaat voor elkaar te krijgen? Tussendoor en aan het einde van deze opdracht zijn er korte reflectiemomenten waarbij stilgestaan wordt bij de onderlinge interactie en vooral hoe cruciaal die samenwerking is bij Strukton Rail! Tijdens deze managementgame ervaart men het plezier en/ of de frustratie van een respectievelijk soepele danwel stroperige samenwerking. Met deze ervaring sluit Strukton Rail mooi aan op de aloude wijsheid van Confusius; ‘ik hoor en ik vergeet. Ik zie en ik onthoud. Ik doe en ik begrijp’. Daar kan geen Introductie-Powerpoint tegenop.

Strukton Rail logo

Terug naar overzicht > 

Ervaring leert
Klantwaardering
Trotse partner van

Logo Dag van de Teamontwikkeling

Meer weten?
Instemming
Contact
Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen