Of we een (inter-)actieve 24-uurs konden ontwikkelen op het kruispunt van leuk en leerzaam waarbij ruim 70 professionals van twee Directies elkaar écht beter konden leren kennen? Tuurlijk kunnen we dat!

Sterker nog, daar zijn we goed in. We ontwikkelden een 24-uurs in de bossen van Zeist waarbij het eerste deel van het programma voor aanvang al begon. Iedereen moest via een speciale website allerlei bijzondere persoonlijke vragen beantwoorden zoals bijvoorbeeld; hoe vier je vakantie?, welke humor spreekt je aan?, wat is je favoriete keuken?, ben je een ochtend- of avondmens?, hoe verander jij?, et cetera.

Bij de start van de 24-uurs zijn we gaan matchmaken, hierbij ging iedereen op zoek naar collega’s die veel overeenkomsten hebben. Maar – uiteraard – ook gaat men op zoek naar degenen waar ‘de minste match’ is. Tijdens het middagprogramma verdiepten we van het (inter-)persoonlijke naar het zakelijke. Hierbij ging men in korte gesprekken met elkaar zoek naar elkaars talenten en de inzetbaarheid hiervan in de dagelijkse praktijk.

Het eerste deel werd afgesloten met een interactieve lezing over aannames en overtuigingen en de last die we soms ervaren als het gaat om collectieve beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvormingsprocessen.

De 24-uurs werd afgesloten met een grootschalige managementgame in de buitenlucht – The Chinese Highway –  waarbij de functionele organisatie en de afhankelijkheden zodanig nagebootst was dat de samenwerking (of het gebrek eraan) voor iedereen zichtbaar en voelbaar werd.

Na afloop van de plenaire nabespreking maakte iedereen een koffie-date, een afspraak met een ‘onbekende collega uit de andere directie’ om nog eens verder te praten over de onderlinge samenwerking.

Logo Rijkswaterstaat

Terug naar overzicht > 

Outing Holland

Bij Outing Holland leer je door te doen! We geloven er in dat ervaring leert. Dat het letterlijk en figuurlijk in bewering brengen van mensen een effectieve manier is om te leren. We helpen organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van leer- en ontwikkeltrajecten door gebruik te maken van diverse actieve werkvormen, management games en outdoor oefeningen.

Outing Holland scoort een 9,3 uit 10 op basis van 17 beoordelingen
Verbinden tijdens corona