‘Een manager kan zich permitteren om geen oplossing te hebben. Hij kan zich alleen niet permitteren om geen criteria te hebben.’

Dat schreven Vandendriessche en Clement. Hun model leert managers te sturen op resultaat door meer verantwoordelijkheid bij de medewerkers te leggen.

De kern van het inzicht dat de managementtrechter biedt, is even simpel als fundamenteel, namelijk dat het de operationele medewerkers zijn die operationele excellentie kunnen bereiken en niet de manager zelf. Dat betekent dat de manager vooral problemen moet ‘verkopen’. Het is niet zijn taak om oplossingen te formuleren, laat staan deze zelf uit te voeren. In de managementtrechter wordt dit inzicht uitgebeeld.

De Managementtrechter

Alles boven de streep is het domein van de leidinggevende (output); wat onder de streep staat, is voor de operationele medewerker die ondersteund wordt om zelf de oplossingen te bedenken (input), conform de criteria die hij of zij van de manager heeft meegekregen.

Het is de kunst om boven de streep, ofwel bij de oplossing weg te blijven en te sturen op het behalen van de afgesproken doelen (output). Boven de streep blijven wordt lastiger naarmate leidinggevenden meer kennis en ervaring hebben van operationele processen. Het kunnen sturen op doelen en criteria in plaats van op de oplossing(en) zorgt voor rust bij de leidinggevenden en – niet onbelangrijk – vertrouwen, ruimte, commitment, motivatie en verantwoordelijkheid bij de uitvoerende niveaus/ medewerkers.

Met verscheidene opdrachten kunnen we (aspirant) leidinggevenden leren om te sturen op doelen. Want pas als je het in de praktijk doet, ontstaat het inzicht. Dat is de kern van ervaringsleren.

De managementtrechter speelt vooral een rol in leiderschapstrainingen.

Leestip:
Filip Vandendriessche: Leidinggeven zonder bevelen

Outing Holland

Bij Outing Holland leer je door te doen! Wij geloven erin dat ervaring leert. Dat wil zeggen dat het‚ letterlijk en figuurlijk‚ in beweging brengen van mensen een effectieve manier is om te leren.

We ondersteunen opdrachtgevers bij de ontwikkeling en uitvoering van leer- en ontwikkeltrajecten met behulp van diverse ervaringsgerichte, actieve werkvormen, managementgames en outdooroefeningen.

Populaire werkvormen