Remko SietsmaRemko Sietsma
Ervaringsdeskundige / Veranderaar / Ondernemer

Mail Remko
LinkedIn

Ervaring leert?

Als kind kon ik nooit echt stilzitten. Ik moest overal aankomen en was voortdurend bezig om ergens in, door of onder te kruipen. Later wilde ik eigenlijk alles anders doen dan anderen. Toen ik merkte dat ‘dingen (anders) doen’ voor mij de dominante leerstijl was, werd ik nieuwsgierig hoe dat bij anderen werkte. Wat bleek: de kracht van de ervaring werd door velen (h)erkend. Toen de rust kwam, kwamen ook de boeken, de mentoren, de avonturen, de ontdekkingen, en vele andere inspiratiebronnen. Maar nog altijd blijft de ervaring en de reflectie daarop, het meest waardevol voor mij.

Expertise

De basis waarop ik Outing Holland startte in 1991 was een onderzoek en een scriptie over de werkzame principes van outdoortrainen. De werkzame principes van toen vormen nog altijd de basis voor mijn handelen en uiteraard voor het inmiddels omvangrijke aanbod aan ervaringsgerichte programma’s en activiteiten.

Na jaren ervaring denk ik expert te zijn in het bedenken, ontwikkelen en inzetten van uiteenlopende ervaringsgerichte werkvormen ten behoeve van leer- en ontwikkelprogramma’s. Toch voel ik mij nog altijd ook leerling. De ervaring stopt immers nooit, ik leer telkens weer. In mijn aanpak wil ik denken (hoofd), voelen (buik & hart) en doen (handen en voeten), doelgericht, met elkaar combineren. De wensen en behoeftes van de deelnemer(s), staan hierbij centraal. Ik doe graag wat nodig is in plaats van wat wordt gevraagd. Ik ben meedenker als het kan, vaak ook tegenspreker als het moet.

Ik en mijn werk

In mijn werk wordt ik warm van eigenaarschap. Van mensen die, intrinsiek gemotiveerd, zichzelf (en daarmee hun organisatie) willen ontwikkelen om zodoende van waarde te zijn voor klanten, patiënten, burgers, leerlingen, et cetera. Dat gaat over jezelf ter discussie durven stellen, nieuwsgierig zijn en vragen stellen over het eigen gedrag en de effecten daarvan. Met zulke mensen werken voelt nooit als ‘werk’. Naast directeur van Outing Holland ben ik o.a. verbonden aan en met de Nationale Politieacademie, het netwerk Verdraaide Organisaties, Holland INcompany, Liberlei en zomerfestival ‘Beleef de zandbak’

Eigen – Aardigheden

Ik ben iemand die nadenkt over hoe iets wel of anders kan, denk graag buiten kaders. Soms zie ik daarbij dingen die anderen niet zien. Ik werk graag met mooie voorbeelden uit het leven, bijzondere plaatjes en filmpjes, passende metaforen en modellen. Ik ben positief ingesteld, vaak snel enthousiast. Mijn adagium: Alles is winst!

Passies

Naast mijn werk ben ik ook van ‘dingen doen’. Sporten doe ik op snowboards, spinfietsen, mountainbikes en zeilboten. Ik luister graag naar americana muziek, singer-songwriters en ook geniet ik van een stevig deuntje trancemuziek. Verder verplaats ik mij graag in échte auto’s; klassieke Volvo’s.

Favoriete werkvorm

Mijn favoriete werkvorm is Leerling in leiderschap. Een programma dat ik ooit voor een klant mocht ontwikkelen, op basis van het gelijknamige boekje van vriend & collega-trainer Stef Seykens. Van alle werkvormen die ik bedacht heb, is dit degene die het meest dichtbij komt bij deelnemers. Niets is gespeeld, alles is echt. Deelnemers doen zulke indrukwekkende ervaringen op, dat het effect daarvan nog jaren resoneert.

Eigen – Wijsheid

Als je gelooft dat ‘ervaring leert’ dan kan het niet anders dan dat mijn grootste leerschool de programma’s zijn die ik heb mogen ontwikkelen en uitvoeren in co-creatie met onze klanten. Mijn overtuiging hierbij is dat mensen eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling en daarmee vooral zelf het belang van trainen en ontwikkelen onderkennen. Immers, “gras groeit niet harder door eraan te trekken”!

Populaire werkvormen